Aeroklub “Ivan Sarić” Subotica


Zaprati nas!


Opšte Informacije / Prijave
General Information / Application Forms


-DOGAĐAJI U NAREDNOM PERIODU-
-UPCOMING EVENTS DOWN BELOW-


PADOBRANSKA OBUKA 2021.

Padobranska Obuka
Prijave su u toku!
Prijavite se putem sledeceg
linka.

KUP SUBOTICE MEĐUNARODNO PADOBRANSKO TAKMIČENJE U SKOKOVIMA NA CILJ 24-26 Jul 2020 Subotica
-OTKAZANO / CANCELED-

SUBOTICA CUP INTERNATIONAL ACCURACY LANDING PARACHUTING COMPETITION 24-26 July 2020 Subotica
-OTKAZANO / CANCELED-

Za više informacija kontaktirajte nas na aerodrom.subotica@gmail.com


Sezona 2019 – RTV Emisija