Subotica Open – liga Srbije 1. kolo 14-15 Mart 2020

Spisak prijavljenih takmičara / Competitors:

1Ivan Pavlov20Marius Stoian
2Slobodan Maletić21Alexandru Scurtu
3Bogdan Bundalo22Mihai-Dan Stefu
4Dejan Valek23Bogusław Pelczar
5Adam Kiralyhegyi24 Nemanja Medic
6Balazs Petik25Sandor Kaszas
7Aleksandar Saša Nikić26Branislav Miljkovic
8Miljan Zeković27Željko Šarčević
9Zlatko Daraboš28Miklos Onodi
10Zvonko Gala29Robert Činčik
11Josip File30Andrijana Ločki
12Goran Djurković31Saša Perišić
13Marijana Radovanic32
14Sasa Miljkovic33
15Jovan Novak 34
16Dragan Popov35
17Michal Janowski 36
18Milos Timotic37
19Gojko Makivic38

PARAGLAJDING LOKALNA PRAVILA

DISCIPLINA: PRECIZNO SLETANJE 1. KOLO LIGE SRBIJE – OTVORENO PRVENSTVO SUBOTICA 

Ova lokalna pravila treba da se koriste zajedno sa Opštim sportskim pravilnikom VSS-a i pravilnikom FAI Section 7C. Zvanični jezik na takmičenjima je srpski, obzirom da je takmičenje otvorenog karaktera FAI 2, drugi jezik je engleski. Za takmičenje su predvidjena dva takmičarska dana. Ako organizator zbog loših vremenskih uslova takmičenje u celosti obustavi, može za to da iskoristi rezervni termin. 

1. Opšte 

Cilj takmičenja je da obezbedi sigurno, fer i zadovoljavajuće takmičenje. Takođe kao jedan od najvažnijih ciljeva je da širi prijateljstvo među učesnicima takmičenja. 

2. Kontakti i Oficijelna lica 

 • Glavni organizator: Vazduhoplovni savez Srbije 

Adresa: 11000, Beograd, Srbija 

Tel: +381 63 270 974  Kontakt: Željko Ovuka 

e-mail: ovuka@vss.rs ; sport@vss.rs  web site: www.vss.rs 

 • Izvrsni organizator: Aeroklub “Ivan Sarić” Subotica Adresa: Čantavirski put BB, Subotica, Srbija 

Tel: +38163508565 Daraboš Zlatko, +38163509724 Miljan Zeković  e-mail: aerodrom.subotica@gmail.com

 • Direktor: Daraboš Zlatko
 • Rukovodilac na poletištu: Miklos Pap 
 • Delegat takmičenja: biće naknadno određen
 • Glavni sudija: Aeksandra Đurković

Takmičarski žiri čine: 

 1. Direktor takmičenja 
 2. Delegat takmičenja, koji je određen od strane VSS 
 3. Dva predstavnika takmičara, koji se određuju na glavnom brifingu 

3. Program takmičenja 

Registracija:                        subota, 8:00 – 9:00  Obavezan brifing:  subota, 9:00 – 9:20 

                Takmičarski dani:             subota, 14. mart i nedelja, 15.mart

                Dodela nagrada:                nedelja 15. mart od 17:00

                Trening dani:                      petak, 13. mart

                Rezervni termin:               subota, 21. mart i nedelja, 22.mart

                Dodela nagrada:                nedelja 22. mart od 17:00

                Trening dani:                      petak, 20. mart

I takmičarski dan (14.03.2020.)

 • 08:00 – otvaranje štaba (HQ) 
 • 08:00 – 09:00 – registracija takmičara, podela startnih brojeva 
 • 09:30 – početak takmičenja, pilot brifing na startu 
 • 17:00 – kraj takmičarskog dana 
 • 19:00 – zatvaranje štaba 

II takmičarski dan (15.03.2020.) 

 • 08:00  – otvaranje štaba (HQ) 
 • 08:15  – rok za žalbe/proteste od prethodnog dana 
 • 08:30 – pilot brifing 
 • 09:00 – početak takmičarskog dana 
 • 16:00 – kraj takmičarskog dana 
 • 16:30-17:00 isticanje rezultata i rok za žalbe na postavljene rezultate
 • 17:00-18:30 – večera, proglašenje pobednika, dodela nagrada i proglašenje pobednika 

Dnevni raspored može da bude promenjen, i to je na Direktoru i organizatoru takmičenja. 

4. Pristup 

Ograničenja 

 • Maksimalan broj takmičara je 60 
 • Sasatav timova je po modelu EKIPA=KLUB 

Kotizacija je 3.500,00 rsd. (30 eur) 

Plaćanje kotizacija je u štabu takmičenja ili putem banke, uplatom na žiro račun. 

Kotizacija obuhvata: 

 • Vitlovanje 
 • Medicinska pomoć 
 • Radio veza 
 • Elektronska obrada podataka 
 • Medalje, pehari i diplome 
 • Sendvič sa vodom 
 • Majica 
 • besplatan pristup događajima koje organizuje organizator

5. Osiguranje 

Organizator zahteva sledeće

 • svaki pilot mora posedovati osiguranje ka trećim licima u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju Republike Srbije
 • personalno osiguranje (opciono)

Organizator neće omogućiti kupovinu osiguranja prilikom registracije takmičara. 

6. Registracija 

Oficijelna registracija će biti u subotu 14. marta od 08:00 – 09:00  Svaki takmičar treba da pokaže: 

 • dokaz o identitetu 
 • FAI takmičarsku dozvolu 
 • dokaz o posedovanju osiguranja 

Svaki takmičar treba da potpiše: 

 • “The Waiver Declaration” (dogovor o oslobađanju od odgovornosti). 
 • “The Certified Glider/Equipment Statement” – Izjavu o sertifikovanom glajderu/opremi 
 • Registracioni formular.

 PAŽNJA! 

Obavezan brifing za sve učesnike biće održan u Štabu ujutro. Piloti koji ne budu prisustvovali sastanku neće moći da učestvuju na takmičenju, niti će im se vratiti kotizacija. 

7. Oprema 

Svi piloti moraju leteti sertifikovanim paraglajderom, kacigom i rezervnim padobranom. 

Samo sertifikovani glajderi su dozvoljeni na takmičenju u saglasnosti sa EN 926 ili LTF 91/09. Nisu dozvoljene izmene na paraglajderima u bilo kom obliku, osim ako je to dozvoljeno prema proizvođačkom uputstvu za paraglajder. Pilot mora leteti u dozvoljenom težinskom opsegu za paraglajder na kojem leti. 

Paraglajderi će biti proveravani nakon žalbe. Direktor takmičenja može takođe zahtevati proveru paraglajdera. Pilot mora da da paraglajder na proveru odmah nakon zahteva za proveru. U protivnom može biti kažnjen diskvalifikacijom sa takmičenja. 

Moguća su dva metoda provere: 

 • Upoređivanjem sa ostalim paraglajderima istog modela i veličine. 
 • Merenjem u skladu sa parametrima koje je dao proizvođač. 

Preporučuje se svim takmičarima na FAI2 takmičenjima da lete sa sertifikovanim sedištima u skladu sa EN1651, LTF03 ili LTF09. Sedište treba da je opremljeno sa protektorom za leđa u skladu sa LTF09 ili LTF03 

Svi piloti moraju nositi sertifikovane kacige u skladu sa standardom EN966. 

Svi piloti moraju posedovati tokom leta sertifikovane i upotrebljive rezervne padobrane. 

8. Radio 

 • Radio uređaji su dozvoljeni. 
 • Radio transmiteri su zabranjeni. 
 • Mogu se koristiti samo frekvencije koje odredi organizator. 
 • Radio uređaju se ne smeju koristiti za davanje informacija pilotu radi sticanja prednosti ili za navođenje pilota u svrhu postizanja boljeg rezultata. Radio uređaji se koriste za hitne slučajeve. 
 • Frekvencija za bezbednost je 123.500MHz. 
 • Mikrofoni koji se aktiviraju glasom su STROGO zabranjeni (VOX).

9. Identifikacioni brojevi takmičara (ID) 

ID brojeve dodeljuje organizator na izvlačenju, nakon obaveznog brifinga i moraju sе nositi na sedištu ili na nozi tako da budu vidljivi. 

10. Spasilačka i medicinska služba 

Medicinska pomoć (doktor) će se nalaziti na aerodromu Subotica

11. Poletište 

Takmičenje će se održati na aerodromu Subotica.

Piloti će poletati uz pomoć auto vitla. 

12. Prostor oko poletišta 

Za vreme takmičenja, prostor oko poletišta će biti rezervisan za pilote, medije i organizaciju takmičenja. Gledaoci će se nalaziti izvan poletišta. 

13. Poletanje 

Takmičari moraju poletati po publikovanom redosledu, osim ako imaju dozvolu Rukovodioca na poletištu – Startera. Takmičari koji nisu spremni za poletanje nakon pozivanja od strane Startera, ili oni koji su poleteli bez dozvole Startera, dobiće maksimalan broj bodova za seriju. 

Pilot koji nije na poletištu biće označen sa ABS u rezultatima, i dobiće maksimalan broj bodova. 

Pilot koji nije leteo, ili je 3 puta imao loš start u normalnim uslovima za poletanje, biće označen sa DNF i dobiće maksimalan broj bodova za seriju. 

Preporučen interval za poletanje je 90 sekundi, što se može promeniti od strane Startera. 

14. Finalni prilaz 

Takmičari trebaju da imaju uslove za prilaz sletištu na fer i sportski način. Takmičari treba da imaju dovoljno vremena u toku leta da priđu cilju kako bi mogli u završnici da ostvare adekvatan finalni prilaz cilju. 

15. Način merenja

Tačnost sletanja se meri u mernom prostoru tačnosti od 1 cm – Merenje u opsegu do 16 (15) cm od ruba centra se izvodi elektronskom napravom koja prikazuje rezultat na semaforu. Ukoliko merna naprava zataji, rezultat se meri ručno od centra. 

-Ukoliko je prvi dodir takmičara izvan merne naprave, sudija merilac označi mesto prvog dodira i rezultat izmeri ručno 

-Ukoliko je prvi dodir na mernoj napravi vidan ali ga merna naprava zbog slabog dodira ne pokaže, meri se prvi trag izvan merne naprave.

-Ukoliko je prvi dodir neodređen, pa i neispravan (npr. celo stopalo), meri se razdaljina do tačke traga koja je najdalja od centra.

-Ukoliko je prvi dodir izvan elektronske merne naprave, pa je kasnijim dodirom naprava aktivirana, priznaje se dodir pre aktiviranja elektronske naprave.

-Ukoliko sudija razdaljinu ne može trenutno da izmeri (dolazi drugi takmičar), označi se mesto prvog dodira koje mora da ostane do merenja. Za sve dodire izvan mernog polja takmičaru se dodeljuje maksimalni rezultat od 500 cm.

Kazneni cm – Ukoliko takmičar pri sletanju u mernom polju, a pre izlaska iz takmičarskog polja, pre nego što njegova kupola ne dotakne podlogu, dotakne podlogu nekim drugim delom tela ili opreme (isključuje se dodir upornicom ili speed bar-om, gde se pod speed bar-om podrazumeva i kokon), a ne stopalima, smatraće se da je pogrešio u menom polju i dodeliće mu se  rezultat 500 cm.

16. Slobodno letenje 

Obzirom da je neophodno ostvariti veći broj takmičarskih serija, slobodni piloti za vreme takmičenja neće moći slobodno da lete, ukoliko direktor takmičenja ne odluči drugačije.

Pravila letenja Slobodnih pilota na takmičenju: – svako od slobodnih pilota mora da poseduje radio vezu i da je koristi na istoj frekvenciji kao i takmičari, isključivo da bi osluškivao ili primao određene informacije od strane organizatora. Upotreba radio veze od strane Slobodnog pilota je dozvoljena samo u slučaju da je narušena bezbednost bilo koga od učesnika letenja, – Slobodnim pilotima je dozvoljeno poletenje isključivo pod nadzorom i dozvolom Startera takmičenja, – ako se Slobodni pilot nalazi u vazduhu u trenutku objave početka takmičarske serije od strane rukovodioca takmičenja, dužan je da svoje letenje prilagodi tako što u nijednom trenutku ne sme da leti ili preleće zonu takmičarskog leta tj. putanju od poletišta do cilja, – Slobodni piloti moraju da poštuju prednost takmičara pri letenju i sletanju, kao i da poštuju instrukcije rukovodilaca takmičenja, – Slobodnim pilotima se određuje mesto sletanja, koje se nalazi van prostora sa mernim poljem. Dozvoljeno je sletanje u prostor oko mernog polja, samo u incidentnom slučaju tj. da je to jedini način za bezbedno sletanje Slobodnog pilota. NAPOMENA: Svako bahato ponašanje i nepoštovanje organizatora takmičenja od strane Slobodnog pilota, sankcioniše se udaljavanjem istog sa takmičenja. Novac uplaćen na ime kotizacije, organizator u ovom slučaju nije u obavezi da vrati Slobodnom pilotu.

17. Okidači

 Poletanje pilota će se vršiti uz pomoć auto vitla i za poletanje je NEOPHODAN OKIDAČ, kojim se povezuje pilot za uže vitla. Okidač je sastavni deo opreme svakog pilota. Piloti koji nemaju okidač moći će ga iznajmiti (kupiti) na samom takmičenju na registraciji, po ceni od 600,00 din. Dakle, nakon takmičenja ko želi, može da vrati okidač i biće mu vraćen novac. 

18. Informacije o seriji 

Biće maksimalno 6 punih serija. Minimum 1 serija mora biti kompletirana da bi takmičenje bilo validno. 

Oglasna tabla će prikazivati: 

 • rezultate, 
 • informacije o vremenskoj prognozi, 
 • informacije vezane za takmičenje i socijalne događaje 

19. Maksimalna brzina vetra 

Maksimalna brzina vetra da bi se takmičenje odvijalo kako treba, biće određena na obaveznom brifingu. 

20. Rezultati 

20.1. Individualni rezultati 

U rezultat ulazi suma izmerenih razdaljina u kaznenim santimetrima u svim takmičarskim serijama. Posle pete serije odbacuje se jedna najlošija serija za svakog pilota pojedinačno. Pojedinačni pobednik je takmičar koji u svim izmerenim serijama ima najmanji zbirni rezultat Kategorije paraglajdera po kojima se vrši proglašenje pojedinačnih pobednika (uz minimalni uslov broja takmičara od 4 po kategorijama) su:

 1. Ukupna (overall) EN-A, EN-B, EN-C, EN-D i CCC 
 2. Sport „WPRS“ kategorija. Ukoliko takmičari u pojedinačnoj konkurenciji imaju isti rezultat na kraju za prva tri mesta u ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju, može se izvesti još jedna serija za konačnog pobednika. Isto važi i za ekipnu konkurenciju. Dodatna serija je namenjena samo za podelu nagrada i pehara, inače bodovni sistem ostaje nepromenjen.
 • Timski rezultat 

Ekipa može biti sačinjena samo od članova istog kluba. Ekipa broji 4 (četiri bilo koja pilota) + 2 (dva pilota juniora ili žene), a 3 (tri) najbolja rezultata se uzimaju u obzir za bodovanje ekipnog rezultata za svaku ekipu. U ekipnom plasmanu nema odbacivanja loših serija. Ekipa može brojati i više članova od navedenog broj, s tim da vođa tima mora pismeno najaviti pre početka takmičarskog brifinga koji piloti će se rangirati za ekipni plasman. Pismena najava se podnosi delegatu takmičenja, koji na brifingu saopštava navedenu najavu. Ekipa koja osvoji najmanje negativnih santimetara (kada se po svakoj seriji saberu tri najbolja rezultata iz ekipe) na kraju takmičenja biće proglašena za pobedničku ekipu tog takmičenja.

 • Objavljivanje rezultata 

U skladu sa mogućnostima, nakon završetka svake serije, rezultati će biti objavljeni na oglasnoj tabli i to kao privremeni rezultati. Datum i vreme postavljanja na oglasnu tablu moraju biti navedeni uz rezultate. Bilo koja žalba na rezultat mora biti dostavljena najviše pola sata od podnošenja iste (osim za zadnju rundu). Ako su privremeni rezultati postavljeni za više od 2 sata nakon zalaska sunca i pre 6 sati ujutro, onda je rok za žaIbe i proteste u 8:15 sati sledećeg dana. 

20.4. KAZNE 

Opasno letenje: Prvi put: strogo upozorenje. 

Drugi put: maksimalan rezultat za seriju. 

Treći put: isključenje sa takmičenja. 

Ostala kršenja pravila: Isto kao i za opasno letenje. 

21. Suđenje 

21.1. Sudijski tim 

Takmičenje sprovodi kvalifikovani licencirani sudijski tim. 

20.2.Video evidencija 

Opciono, organizator će obezbediti snimanje sletanja. U slučaju gde postoji amaterski snimak sletanja i postoji žalba od strane nekog takmičara, Direktor takmičenja i glavni sudija imaju pravo da iskoriste takav video snimak u cilju pravednog suđenja. Odluka se donosi od slučaja do slučaja. Informacije o načinu korišćenja video snimaka biće date na prvom brifingu takmičenja. 

Glavni sudija može odlučiti da li će koristiti video evidenciju ili ne. Ukoliko nema video snimka, to ne znači da se pilotu neće dodeliti ponovno poletanje ukoliko glavni sudija tako odluči.

22. Bezbednost 

Direktor takmičenja nadgleda sve aspekte bezbednosti. Ovo uključuje, ali nije ograničeno samo na: obavezan brifing, proveravanje meteo situacije, proveravanje brzine vetra, sprečavanje pilota da poleće sa nebezbednom opremom, prikupljanje izveštaja o incidentu od pilota, diskutovanje o bilo kakvim incidentima sa delegatom i iznošenje zaključaka na pilot brifingu. 

Direktor takmičenja može stopirati takmičenje radi bezbednosti pilota.

Direktor takmičenja mora da poznaje letilište i da ima iskustva o sličnim takmičenjima. 

Takmičari moraju dobro vladati krilom i znati dobro  da startuju po slabom vetru, kao i po jačem vetru. U slučaju jakog vetra, takmičenje može biti privremeno zaustavljeno dok se uslovi ne poboljšaju. 

Direktor takmičenja može da odluči da se bilo koji pilot privremeno ili trajno isključi sa takmičenja ukoliko isti ne pokaže dovoljno sposobnosti. 

Neuspeo pokušaj poletanja ili problem, koji se odnosi na bezbednost koji je nastao odmah posle poletanja (koji se ne odnosi na lošu predpoletnu proveru od strane pilota) a koji rezultira sletanjem na poletište ili podalje od cilja, rezultira ponovnim poletanjem pilota za seriju u kojoj je nastao problem, pod uslovom da se ovo nije desilo 3 puta. 

Komitet za bezbednost uključuje: Direktora takmičenja (ili njegovog zamenika), člana sudijskog tima, minimum dva iskusna pilota (jedan lokalni, jedan gost – moraju biti takmičari). 

23. Žalbe i protesti 

Žalbe i protesti se sprovode u skladu sa Sekcijom 7C i Generalnom sekcijom FAI, kao i ovim lokalnim pravilima. Žalba se podnosi Direktoru takmičenja ili njegovom zameniku. Mora se podneti što ranije i sa njom se postupa hitno. Ako je onaj ko se žali, nezadovoljan odgovorom na žalbu, tim lider može napisati pisani protest Direktoru takmičenja ili njegovom zameniku. Vreme za podnošenje protesta je ograničeno na pola sata (jedan sat nakon zadnje runde) posle objavljivanja rezultata žalbe. Kotizacija za protest i žalbu je 20 €. Novac se vraća ukoliko je protest/žalba prihvaćen. Oficijelna forma protesta nalazi se u Sekciji 7C i biće dostupna kod oglasne table.

Comment is closed.